Tractament d’efluents industrials eco-innovador

tratamiento de efluentes industriales complejos

Juntament amb el centre tecnològic Eurecat Manresa estem duent a terme una investigació per poder realitzar el tractament d'efluents industrials complexos. L'objectiu és obtenir una estratègia eco-innovadora per a aquests efluents procedents d'indústries com l'alimentària, farmacèutica, química, petroquímica, tèxtil, paperera, hospitalària o lixiviats d'abocadors entre d'altres.

Projecte REFLUIR

El projecte REFLUIR neix de la necessitat de millorar els processos de depuració d'efluents industrials de forma modular i eco-innovadora, degut a que les pròpies empreses que els generen no són capaços de gestionar per la seva complexitat. Per abordar aquest projecte col·laborem amb el centre tecnològic Eurecat Manresa que forma part de TECNIO, conjunt d'entitats que generen nova tecnologia a través de la realització a mida de projectes R+D o a partir de l'aplicació directa de les tecnologies desenvolupades.

Tractament d'efluents

La dificultat del tractament d'efluents industrials complexos recau en les seves característiques, ja que poden presentar una elevada salinitat o una elevada quantitat de matèria orgànica recalcitrant o una combinació d'ambdues. Tenint en compte aquests paràmetres i amb l'objectiu de l'eco-innovació, el projecte REFLUIR es basa en la combinació de diferents processos per obtenir un sistema versàtil:

  • processos biològics
  • processos d’oxidació avançada
  • configuracions innovadores d’electrodiàlisi

Per garantir l'eficiència d'aquest nou procés, s'utilitzaran en l'estudi efluents procedents de diferents indústries com la farmacèutica, alimentació, química, petroquímica, tèxtil, papereria, hospitalària i lixiviats d'abocador. Amb aquest ampli rang de mostres es tindran diferents percentatges de salinitat i de càrrega orgànica, amb continguts contaminants no biodegradables que en processos biològics convencionals representin una potencial toxicitat.

proceso de ozonización de aguas residuales

Xevi Martínez, responsable de Línia d'Aigua d'Eurecat, defineix de forma molt clara quin és l'objectiu i la estratègia de REFLUIR:

"El sistema de tractament modular proposat ha de permetre l’obtenció d’una aigua regenerada amb la qualitat necessària per a la seva reutilització, promovent així els principis de l’economia circular i un efluent residual, amb elevada salinitat, però Demanda Química d’Oxigen (DQO) baixa, que impliqui una gestió més econòmica i amb menor impacte ambiental que en l’actualitat."

REFLUIR s'emmarca dins de la categoria Processos innovadors per a la gestió sostenible i potencial reutilització d’efluents Industrials d’elevada salinitat i càrrega orgànica recalcitrant, dels projectes R+D+I de INNOTEC 2018, homologats per ACCIO (Agència per a la Competitivitat Empresarial), l'objectiu del qual es basa en incentivar la col·laboració entre els proveïdors de tecnologia diferencial i la pime catalana en projectes de R+d i d'innovació perquè es transfereixi coneixement i tecnologia cap a la empresa.

Amb la col·laboració de:

ACCIÓ Generalitat de Catalunya

Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya

Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya (membre de Tecnio), reuneix l'experiència de més de 650 professionals que generen un volum d'ingressos de 51 milions d'euros anuals i dóna servei a més de 1.500 empreses. R+D aplicat, serveis tecnològics, formació d'alta especialització, consultoria tecnològica i esdeveniments professionals són alguns dels serveis que Eurecat ofereix tant per a grans com per a petites i mitjanes empreses de tots els sectors. Amb instal·lacions a Barcelona, ​​Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Amposta i Vila-seca, participa a 160 grans projectes consorciats d'R+D+I nacionals i internacionals d'alt valor estratègic, comptant amb 81 patents i 7 spin-off. El valor afegit que aporta Eurecat accelera la innovació, disminueix la despesa en infraestructures científiques i tecnològiques, redueix els riscos i proporciona coneixement especialitzat a mida de cada empresa.

eurecat