Tractament d'aigües residuals

PEINAJE DEL RÍO LLOBREGAT S.L.U. proposa els seus serveis com a gestor de residus, amb el codi de gestor autoritzat E-1217/11, pel tractament d'aigües residuals. Els efluents industrials, classificats segons els codis LER, tenen unes característiques pròpies que poden ser molt diferents depenent del sector industrial del que provinguin, fins i tot d'empreses del mateix sector. Aquests residus líquids han de ser tractats adequadament per reduir l'impacte en el medi natural.

tratamiento de aguas residuales

Tractament de residus

Tractem tot tipus d'efluents industrials, sigui quin sigui el seu origen. Apliquem un tractament anaerobi previ per reduir la matèria orgànica i la destil·lació de l'efluent resultant mitjançant evaporació per compressió mecànica de vapor. Amb una capacitat de tractament autoritzada de 100.000m3/any assegurem una elevada eficiència energètica i la minimització de l'impacte ambiental.

mejoras procesos productivos

Millores de processos productius

Som experts en gestionar residus, i sabem com optimitzar els vostres processos interns de fabricació amb l'objectiu de minimitzar el volum total de residus generats. Oferim l'experiència de la nostra planta de tractament de residus per ser més eficients.

Laboratori propi

Amb més de 15 anys d'experiència en el tractament d'aigües residuals, disposem de laboratori d'assaig i control per fer una anàlisi de totes les mostres que ens arriben de forma immediata, agilitzant la gestió d'aquests residus industrials líquids. Disposar del laboratori propi ens permet fer un control continuat en el temps de les aigües tractades i adaptar el millor procés de gestió en cada moment, proporcionant informació al productor del residu de forma continuada.

buena logística

Logística d'entrada

La capacitat d'entrada i la facilitat de descàrrega de les cisternes, juntament amb el laboratori propi ens permeten accelerar moltíssim tot el procés d'entrada a la plataforma. La descàrrega dels residus líquids ha de ser àgil, el procés de depuració ha de començar el més aviat possible. La nostra situació al costat de la C16 i la C25 (eix transversal) afavoreix aquesta logística.

Introdueix el codi LER
per informar-te dels nostres serveis