Rehabilitació de les nostres oficines, gràcies als ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE)

PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT està millorant energèticament les seves instal·lacions (oficines) a través d’actuacions aplicades en l’envolupant tèrmica i els equips tèrmics.
Aquestes tasques es realitzen en el marc de la convocatòria d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica d’edificis existents (PREE) de l’Institut Català d’Energia, associada a les bases del Reial Decret 737/2020 de 4 d’agost, dotats de fons econòmics de la Unió Europea.

Gràcies a les inversions i accions realitzades, les oficines han aconseguit una qualificació energètica A, en concret: