LER 020201

Codi LER 020201

02 02 01 – Llots de rentat i neteja de la preparació de carn, peix, aliments d’origen animal (sempre i quan les aigües residuals que els origina hagin estat filtrades en malla de 6mm)