LER 080416

Codi LER 080416

08 04 16 – Residus líquids aquosos que contenen adhesius o segellants diferents dels especificats en el codi 080415