LER 080120

Codi LER 080120

08 01 20 – Suspensions aquoses que contenen pintura o vernís diferents de les especificades en el codi 080119