LER 070599

Codi LER 070599

07 05 99 – Residus no especificats en cap altre categoria, de la FFDU de productes farmacèutics (aigües amb sulfat amoni de scrubber)

Han de tenir un contingut d’aigua superior al 90% i no han de contenir components volàtils