LER 020501

Codi LER 020501

02 05 01 – Materials inadequats per al consum o l’elaboració