LER 020203

Codi LER 020203

02 02 03 – Materials inadequats per al consum o l’elaboració