Gestió de residus líquids

Som un gestor de residus autoritzat per l'Agència de residus de Catalunya amb el codi 1217.11. Estem especialitzats en el tractament d'efluents aquosos, sigui quin sigui el seu origen, ajudant a les diferents empreses en la gestió de residus líquids de forma eficient tenint en compte el compromís ambiental.

Partint d'aquest compromís, hem centrat la nostra tecnologia amb un tractament d'evaporació amb compressió mecànica de vapor, amb un gran evaporador que s'ha adaptat per a la gestió de residus líquids, llots i fangs de consistència líquida. La seva gran capacitat d'evaporació ens permet optimitzar els costos de tractament. El procés de condensació dels destil·lats ens permet recuperar més d'un 90% del volum total de residus tractats amb aigua que es pot retornar al medi natural.

gestor de residuos

Evolució com a gestor de residus autoritzat

La nostra empresa es va constituir a Sant Fruitós de Bages el 1964. En els seus orígens va ser una planta de rentat i pentinat de llana d'ovella que es va convertir en referent mundial i d'aquí el nom de PEINAJE que encara mantenim amb orgull.

La transformació d'aquesta indústria cap a la gestió de residus líquids aprofitant part de les instal·lacions ja existents, amb una forta inversió posterior, és un exemple modèlic de transformació industrial gràcies al treball conjunt d'empresaris, treballadors i la pròpia administració. La nostra evolució és constant, els esforços a millorar el procés de tractament de cada tipologia d'aigua amb els tractaments fisicoquímics i biològics adequats en cada cas, ens permet augmentar els codis LER a tractar.

Gestió ambiental

certificado EMAS

Disposem d'un sistema de gestió ambiental certificat d'acord amb el Reglament Comunitari EMAS, el que garanteix la màxima qualitat en la gestió així com la transparència. El nostre compromís amb el medi ambient és primordial, per això també estem certificats amb l'estàndard internacional de gestió ambiental ISO 14001.

Anualment elaborem una declaració on, a més d'una explicació del tipus d'activitats que desenvolupem, es presenten diferents indicadors ambientals que quantifiquen les millores pel que fa als possibles impactes ambientals, explicant-qualsevol desviació. Aquesta declaració és revisada anualment per un verificador ambiental independent, aprovada per l'administració i està a disposició del públic que la sol·liciti. És un exercici de transparència que mostra la voluntat que tenim per mantenir-nos en el camí del desenvolupament sostenible. Tenir l'EMAS suposa un compliment estricte de tota la legislació aplicable i preveure qualsevol possible canvi legal per evitar incompliments encara que fossin provisionals.

transparència
bona gestió
qualitat ambiental
desenvolupament sostenible
millora contínua

EMAS és millora contínua, és avançar-se als problemes, és buscar solucions abans que apareguin. És donar un servei de qualitat als clients que aporten els seus residus i és millora social i ambiental en tractar de manera eficaç aquests residus.