Ampliació del tractament de residus líquids

tratamiento residuos líquidos evaporación peinaje

PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT, S.L.U. ha obtingut recentment la resolució per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que amplia significativament l'oferta per el tractament de residus líquids per evaporació.

D'aquesta manera, es completa un llarg procés tècnic i administratiu que ha suposat un considerable esforç per a l'empresa i que permet assolir uns objectius de qualitat i sostenibilitat, millorant l'oferta de serveis al client i una major protecció del medi ambient en tots els aspectes :

  • minimització dels olors emesos
  • reducció del consum d'aigua
  • reducció del consum energètic
  • disminució considerable dels residus generats

Un dels principals operadors per el tractament de residus líquids

En definitiva, s'autoritzen els canvis necessaris en les instal·lacions i procediments a l'establiment per aconseguir una major productivitat amb un menor impacte ambiental en tots els aspectes.

D'aquesta manera, PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT, S.L.U. es postula com un dels principals operadors de Catalunya per al tractament de residus líquids amb els màxims estàndards de qualitat i de sostenibilitat.

tratamiento de residuos líquidos peinaje